Məxfilik

“Omni Account” Veb Tədbiqinin Məxfilik siyasəti

1. ŞƏRTLƏRİN TƏYİN EDİLMƏSİ:

1.1. “Omni Account” Veb tədbiqinin quraşdırmaq və istifadə etməklə İstifadəçi bu Məxfilik Siyasəti ilə razılığını təsdiq edir və Müəllif Hüququ Sahibinə heç bir qeyd-şərtsiz öz şəxsi məlumatlarının işlənilməsinə razılıq və bu cür işlənilməsinə şərtlərini tam həcmdə təqdim edir. Məxfilik Siyasətinin şərtləri ilə razılaşmadığı halda İstifadəçi Mobil Tətbiqdən istifadəni dərhal dayandırmalıdır.
1.2. Bu Məxfilik Siyasəti "omni account" veb proqram təminatının Müəllif Hüququ Sahibinin İstifadəçinin Veb Tətbiqdə qeydiyyatı və (və ya) icazəsi zamanı, idarəetmə təşkilatına sifarişlər verərkən təmin etdiyi İstifadəçinin şəxsi məlumatlarının işlənilməsi ilə bağlı siyasətini müəyyən edir.
1.3. Bu Məxfilik Siyasəti Azərbaycan Respublikasının 11 may 2010-cu il tarixli № 998-IIIQ nömrəli "Fərdi məlumatlar haqqında" Qanunun tələblərinə uyğun olaraq hazırlanmışdır və "omni account" veb proqram təminatından istifadə edərək işlənilməsi ilə bütün şəxsi məlumatlara şamil edilir.
1.4. Şəxsi məlumatların təhlükəsizliyinin təmin edilməsi Müəllif Hüququ Sahibinin prioritet vəzifələrindən biridir. Bu məxfilik siyasəti “Omni Account” veb tədbiqinə aiddir.Müəllif Hüququ Sahibi İstifadəçinin “Omni Account” veb tədbiqində mövcud olan keçidlər vasitəsilə daxil ola biləcəyi üçüncü tərəf saytları və mobil proqramlara nəzarət etmir və buna görə məsuliyyət daşımır.
1.5. Müəllif Hüququnun Sahibi İstifadəçi tərəfindən təqdim olunan şəxsi məlumatların düzgünlüyünü yoxlamır.
1.6. İstifadəçi "omni account" veb proqram təminatından istifadə etmək üçün zəruri olan şəxsi məlumatlar haqqında etibarlı məlumatları təqdim etməyə borcludur.
1.7. İstifadəçi şəxsi məlumatlar haqqında təqdim edilmiş məlumatı bu məlumat dəyişdiyi təqdirdə dərhal yeniləməyə və əlavə etməyə borcludur.
1.8. İstifadəçi identifikasiya məlumatlarının (login və parol) təhlükəsizliyi və məxfiliyinə görə məsuliyyət daşıyır. İstifadəçinin loqin və şifrəsindən istifadə etməklə İstifadəçinin Hesabı/Şəxsi Hesabı vasitəsilə həyata keçirilən bütün hərəkətlər İstifadəçi tərəfindən həyata keçirilmiş hesab olunur və İstifadəçi bu hərəkətlərə görə məsuliyyət daşıyır.
1.9. İstifadəçinin "omni account" veb proqram təminatının proqram kodunu dekompilyasiya etmək və ya başqa üsulla dəyişdirmək, onun surətini çıxarmaq və ya Müəllif Hüququ Sahibi və müstəsna hüquqların sahibi tərəfindən ona verilmədiyi digər hərəkətləri və ya hüquqları həyata keçirmək hüququ yoxdur.
1.10. İstifadəçiyə Şəxsi Hesabdan avtorizasiya məlumatlarını üçüncü şəxslərə təqdim etmək və ya üçüncü şəxslərə "omni account" veb proqram təminatıqdən istifadə etmək imkanı vermək qadağandır.

2.ŞƏXSİ MƏLUMATLARIN İSTİFADƏSİNİN MƏQSƏDLƏRİ

2.1. Şəxsi məlumatları istifadə edərkən, Müəllif Hüququ Sahibi aşağıda göstərilən xüsusi, əvvəlcədən müəyyən edilmiş və qanuni məqsədlərə nail olmaq ilə məhdudlaşır və aşağıda göstərilən bu cür istifadə məqsədləri ilə bir araya sığmayan şəxsi məlumatların işlənilməsinə icazə vermir.
Müəllif hüququ sahibi şəxsi məlumatları aşağıdakı məqsədlər üçün istifadə edir:
- İstifadəçinin şəxsiyyəti, o cümlədən. "omni account" veb proqram təminatında qeydiyyatdan keçərkən və avtorizasiya edərkən, İstifadəçi tərəfindən ərizələr göndərərkən və sifarişlər verərkən;
-obyektin idarə edilməsi müqaviləsinin icrasında və İstifadəçinin ödənişli müraciətlərinin yerinə yetirilməsində idarəetmə təşkilatı ilə qarşılıqlı əlaqə, o cümlədən idarəedici təşkilata ərizələrin göndərilməsi, İstifadəçini onun müraciətlərinin vəziyyəti barədə məlumatlandırmaq, İstifadəçinin həyata keçirdiyi işlər barədə məlumat vermək, dövlət xidmətlərinin göstərilməsində mümkün məhdudiyyətlər və ya dayandırmalar;
- İstifadəçiyə "omni account" veb proqram təminatının fərdiləşdirilmiş resurslarına çıxışın təmin edilməsi;
- İstifadəçi tərəfindən tədarükçülərdən xidmətlərin alınması məqsədilə Müəllif Hüququ Sahibinin tərəfdaşlarının saytlarına və ya xidmətlərinə girişin təmin edilməsi;
-İstifadəçi ilə ünsiyyət, İstifadəçilər arasında sorğuların aparılması, Marketinq məqsədləri üçün İstifadəçilər haqqında ümumi məlumatların əldə edilməsi;
- "omni account" veb proqram təminatının istifadəsi ilə bağlı suallar yaranarsa İstifadəçiyə müştəri və texniki dəstəyin göstərilməsi;
- "omni account" veb proqram təminatının istifadəsi, onun funksionallığında dəyişikliklər və mövcud yeniləmələrin mövcudluğu, Veb Tətbiqin xidmətlərində dəyişikliklərlə bağlı bildirişlərin və ya sorğuların göndərilməsi; Veb Tətbiqin işləməsinin, təhlükəsizliyinin, təhlilinin və keyfiyyətinin yaxşılaşdırılmasının təmin edilməsi;
-İstifadəçi ödənişlərinin işlənməsi və qəbulu;
- İstifadəçi tərəfindən təqdim olunan şəxsi məlumatların düzgünlüyünün və tamlığının təsdiqi;
2.2. İstifadəçi "omni account" veb proqram təminatıqdən istifadə etməklə bu Məxfilik Siyasətində göstərilən şəxslərdən məlumat və reklam mesajlarını almağa razılığını bildirir. Əgər siz bu mesajları almağa razı deyilsinizsə, İstifadəçi VEB PROQRAM dan istifadəni dərhal və müstəqil şəkildə dayandırmalıdır.
3. MOBİL PROQRAMDAN VƏ ONUN FUNKSİYALARINDAN İSTİFADƏ
3.1. İstifadəçi “Omni Account” Veb proqramda müstəqil olaraq qeydiyyatdan keçir və ya avtorizasiya edir. Bu məqsədlər üçün İstifadəçi “Omni Account” Veb Proqramı öz cihazına quraşdıra və ya online daxil ola bilər. Məxfilik Siyasəti ilə razılaşmaq şərti ilə əlaqə mobil telefon nömrəsini, e-poçt ünvanını, habelə soyadını, adını, atasının adını göstərməklə qeydiyyatdan keçməklə avtorizasiyadan keçir. və digər şəxsi məlumatlar. "omni account" veb proqram təminatında avtorizasiyanı təsdiqləmək üçün İstifadəçi əlaqə mobil telefon nömrəsinə və ya e-poçt ünvanına göndərilən avtorizasiya kodunu daxil edir.
3.3. İstifadəçinin şəxsi məlumatları VEB PROQRAM da forma doldurulması ilə təmin edilə bilər və aşağıdakı məlumatları əhatə edir:
İstifadəçinin soyadı, adı, atasının adı;
İstifadəçinin əlaqə telefon nömrəsi;
İstifadəçinin e-poçt ünvanı (e-mail);
İstifadəçinin yerləşdiyi yerin ünvanı;
3.4. Mobil proqram məlumatlara və reklam bloklarına baxarkən və sistemin (“Pixel”) quraşdırıldığı səhifələrə baş çəkərkən avtomatik ötürülən məlumatları qoruyur:
IP ünvanı;
“Cookies” məlumat;
brauzer (və ya reklamlara daxil olan digər proqram) haqqında məlumat;
Geopozisiya
giriş vaxtı olsun
3.5. “Cookies” söndürülməsi VEB PROQRAM in icazə tələb edən hissələrinə daxil ola bilməməsi ilə nəticələnə bilər.
3.6. “Omni Account” Veb proqram ziyarətçilərinin İP ünvanları haqqında statistik məlumatları toplayır. Bu məlumat texniki problemləri müəyyən etmək və həll etmək və maliyyə ödənişlərinin qanuniliyinə nəzarət etmək üçün istifadə olunur.
3.7. Bu Məxfilik Siyasətində başqa hal nəzərdə tutulmayıbsa, yuxarıda göstərilməyən hər hansı digər şəxsi məlumat (satın alma tarixçəsi, istifadə olunan brauzerlər və əməliyyat sistemləri və s.) təhlükəsiz saxlanmalı və yayılmamalıdır.
3.8. İstifadəçi məxfiliyin qorunması və üçüncü şəxslər, o cümlədən yetkinlik yaşına çatmayanlar tərəfindən "omni account" veb proqram təminatından icazəsiz istifadənin qarşısını almaq üçün bütün lazımi tədbirləri müstəqil şəkildə görməyi öhdəsinə götürür.
3.9. Şəxsi məlumatların itirilməsi və ya açıqlanması halında Müəllif Hüquq Sahibi İstifadəçini şəxsi məlumatların itirilməsi və ya açıqlanması barədə məlumatlandırır.
3.10. Müəllif Hüququnun Sahibi İstifadəçinin şəxsi məlumatlarını icazəsiz və ya təsadüfən daxil olmaqdan, məhv etməkdən, dəyişdirməkdən, bloklamaqdan, kopyalamaqdan, yaymaqdan, habelə üçüncü şəxslərin digər qanunsuz hərəkətlərindən qorumaq üçün zəruri təşkilati və texniki tədbirlər görür.
3.11. Müəllif Hüququnun Sahibi İstifadəçi ilə birlikdə İstifadəçinin şəxsi məlumatlarının itirilməsi və ya açıqlanması nəticəsində yaranan itkilərin və ya digər mənfi nəticələrin qarşısını almaq üçün bütün lazımi tədbirləri görür.

4. İSTİFADƏÇİNİN ŞƏXSİ MƏLUMATLARININ VƏ DİGƏR MƏLUMATLARIN İŞLƏNİLMƏSİ ÜSULLARI VƏ ŞƏRTLƏRİ

4.1. Müəllif hüququ sahibi alınan məlumatı yalnız bu Məxfilik Siyasətinin 2-ci bəndində göstərilən məqsədlər üçün istifadə olunmasına borcludur.
4.2. Müəllif Hüququnun Sahibi, mövcud qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş hallar istisna olmaqla, məxfi məlumatların məxfi saxlanmasını, İstifadəçinin əvvəlcədən yazılı icazəsi olmadan açıqlanmamasını təmin etməyə, habelə satmamağa, mübadilə etməməyə, dərc etməməyə və başqa qaydada açıqlamamağa borcludur. İstifadəçinin şəxsi məlumatlarının ötürülməsinin mümkün yolları.
4.3. Müəllif Hüququ Sahibi, adətən mövcud iş əməliyyatlarında bu tip məlumatların qorunması üçün istifadə olunan prosedura uyğun olaraq İstifadəçinin şəxsi məlumatlarının məxfiliyini qorumaq üçün tədbirlər görməyə borcludur.
4.4. Müəllif Hüququnun Sahibi İstifadəçidən Məxfilik Siyasətinin verilmiş ərizə və ya sorğunun edildiyi andan və ya səlahiyyətli orqanın sorğusu göndərildiyi andan müvafiq İstifadəçiyə aid şəxsi məlumatları bloklamağa borcludur. fərdi məlumat subyektlərinin hüquqlarının müdafiəsi üçün yoxlama müddəti ərzində, habelə qeyri-dəqiq fərdi məlumatlar və ya qanunsuz hərəkətlər aşkar edildikdə alınır.
4.5. Bu Məxfilik Siyasəti çərçivəsində İstifadəçi Müəllif Hüququ Sahibinə bu İstifadəçi ilə bağlı aşağıdakı Şəxsi Məlumatları istifadə etməyə razılıq verir:
- İstifadəçinin soyadı, adı, atasının adı;
- İstifadəçinin əlaqə telefon nömrəsi;
- İstifadəçinin e-poçt ünvanı;
- sisteme avtomatik yuklenilen ve daxil edilen melumatlari
4.6. “Omni Account” Veb Tətbiqdən istifadə etməklə İstifadəçi Müəllif Hüququ Sahibinə öz şəxsi məlumatlarını bu Məxfilik Siyasətinin 2-ci bəndində göstərilən məqsədlər üçün, o cümlədən VEB PROQRAM ın bütün funksiyalarının və fərdiləşdirilmiş resurslarının işləməsini təmin etmək üçün üçüncü tərəflərə ötürməyə razılıq verir.
Müəllif hüququ sahibi şəxsi məlumatları açıqlamaq və ya ötürmək hüququna malikdir:
- İdarəetmə təşkilatı, habelə İstifadəçinin “Omni Account” Veb Proqramdan xidmət sifariş etdiyi xidmətlərin icraçıları;
- Məxfilik Siyasətində göstərilən məqsədlər üçün şəxsi məlumatları işlənilməsi və ya İstifadəçi tərəfindən fərdi məlumatların toplanması prosesində, məsələn, proqram təminatı, alətlər, sistemlər və söhbətlər ilə bağlı xidmətlər bu maddədə göstərilən məqsədlər üçün ötürülən Müəllif Hüququ Sahibinin tərəfdaşları. Gizlilik Siyasəti;
-ödəniş xidmətlərinin provayderləri ödəniş işlənilməsi xidmətlərini təqdim etməlidirlər (ödəniş xidməti təminatçılarının fəaliyyəti bu Məxfilik Siyasəti ilə deyil, öz məxfilik siyasətləri ilə tənzimlənə bilər);

5. MÜƏLLİF HÜQUQU SAHİBİNİN MƏSULİYYƏTİNİN MƏHDUDLAŞDIRILMASI

5.1. Məxfi məlumatın itirilməsi və ya açıqlanması halında, Müəllif Hüququnun Sahibi bu məxfi məlumatlara görə məsuliyyət daşımır:
- Müəllif Hüququ Sahibi tərəfindən alınmazdan əvvəl üçüncü şəxsdən alınmışdır;
- İstifadəçinin razılığı ilə və ya onun bu məxfilik siyasətinə əməl etməməsi nəticəsində açıqlanıb.
5.2 Müəllif hüquqları sahibi aşağıdakılara görə məsuliyyət daşımır:
-İstifadəçinin Veb Tətbiqdə qeydiyyata alınması və (və ya) avtorizasiyası, onun şəxsi məlumatlarının və hər hansı digər məlumatların Veb Tətbiqə daxil edilməsi, o cümlədən ərizələrin və sifarişlərin yerləşdirilməsi zamanı hərəkətlərinə görə;
- hadisələr və ya onların nəticələri üçün, əgər onların baş verməsi İstifadəçinin üçüncü tərəflərə Veb Tətbiqə çıxışı bir şəkildə təmin etməsi ilə əlaqədardırsa.
- üçüncü şəxslər tərəfindən VEB Proqram təminatı yerləşdirilməsi üçün verilən məlumatların aktuallığı, etibarlılığı və Azərbaycan Respublikasının mövcud qanunvericiliyinə uyğunluğu üçün;
- İstifadəçinin Veb proqramdan istifadə edərək göndərdiyi müraciətlər üzrə idarəetmə təşkilatı və (və ya) üçüncü şəxslər tərəfindən göstərilən və (və ya) yerinə yetirilən xidmətlərin və (və ya) işlərin keyfiyyətinə, müddətinə və həcminə dair tələblərin pozulmasına görə, Müəllif Hüquqları Sahibi bu əməliyyatların tərəfi deyil. Bu xidmətlər İstifadəçi ilə Müəllif Hüququ Sahibinin tərəfi olmadığı müqavilələr və müqavilələr əsasında üçüncü şəxslər tərəfindən təqdim edilir.

6. MÜBAHİSƏLƏRİN HƏLLİ

6.1. İstifadəçi ilə Müəllif Hüququ Sahibi arasındakı münasibətlərdən irəli gələn mübahisələrlə bağlı məhkəməyə iddia qaldırmazdan əvvəl tərəfə iddianın (mübahisənin könüllü həlli üçün yazılı təklif) təqdim edilməsi məcburidir.
6.2.Müəllif hüququ sahibi iddia ərizəsini aldığı tarixdən 20 (iyirmi) iş günü müddətində iddiaya baxılmasının nəticələri barədə iddiaçıya yazılı məlumat verir.
6.3.İstifadəçi iddianı aldığı tarixdən etibarən 20 (iyirmi) iş günü müddətində iddiaya baxılmasının nəticələri barədə Müəllif Hüququ Sahibinə yazılı məlumat verir.
6.4 Razılaşma əldə edilmədikdə, mübahisə Azərbaycan Respublikasının mövcud qanunvericiliyinə uyğun olaraq Müəllif Hüququ Sahibinin olduğu yer üzrə məhkəməyə verilir.