Şərtlər və Qaydalar

PLATFORMDA QEYDİYYAT, İSTİFADƏ ŞƏRTLƏRİ VƏ QAYDALAR.

1. Platformadan istifadə etmək istəyən Şəxs qeydiyyat prosedurundan Özü və ya Sorğu əsasında Omnitech MMC məsul şəxs tərəfindən qeydiyyatdan keçməlidir.
2.Qeydiyyat pulsuz və könüllüdür.
3.Qeydiyyatdan keçərkən istifadəçi Platformanın Administrasiyasına soyadı, adı, atasının adı daxil olmaqla İstifadəçi Hesabı yaratmaq üçün zəruri etibarlı və aktual məlumatlar təqdim etməlidir.
4.Platformanın qeydiyyat forması istifadəçidən təqdim edilməli olan əlavə məlumat tələb edə bilər. Qeydiyyatdan keçərkən İstifadəçi cari mobil telefon nömrəsini təqdim etməlidir.
5.İstifadəçi kimi qeydiyyatdan keçməklə birmənalı və qeyd-şərtsiz təsdiq edir ki, o, bu Qaydalarla tanış olub, onlarla razılaşır və Platformanın istifadəsi və fəaliyyəti ilə bağlı orada göstərilən hüquq və öhdəlikləri qəbul edir.
6.İstifadəçi məlumat məzmununu Platforma Administrasiyasının xidmətləri vasitəsilə elektron mesajlar, sms, və digər növ poçt göndərişləri almağa razılaşır.
8. Platforma Administrasiyası İstifadəçinin Platforma üzərindən istifadə etmiş olduğu Bank kartları məlumatlarını üçüncü şəxslərə ötürmür və həmçinin məlumatlar Platforma Adminstrasiyası tərəfindən toplanılmır.
9. İstifadəci Platformadan istifadə etdiyi zaman faktiki məlumatlar Portalda fərqləndiyi halda və ya məlumatların tamlığına sual yarandığı zaman İstifadəci dərhal Portal Adminstrasiyasına ilk olaraq məlumat verməlidir.
10. İstifadəçi Portal üzərindəki hesabına bağlı olan e-mail, mobil nömrəsini itirərək hesabına daxil ola bilmədikdə Portal Administrasiyasına dərhal hesabının bloklanması üçün müraciət etməlidir.
11. Platformadan istifadə edərkən İstifadəçiyə aşağıdakılar qadağandır:
- İstifadəçi kimi başqa şəxsin (“saxta hesab”) və ya hüquqi şəxsin adından və ya onun əvəzinə İstifadəçi kimi qeydiyyatdan keçmək. Eyni zamanda, Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuş qaydada və formada zəruri səlahiyyətləri almaq şərti ilə başqa bir fiziki və ya hüquqi şəxsin adından qeydiyyata alınması,
- Platformada bir İstifadəçi üçün birdən çox Hesabın yaradılması. İki və ya daha çox hesab müəyyən edilərsə, Platforma Administrasiyası Platformada ilk yaradılmış Hesabı tərk edə və ya vəziyyətlər aydınlaşana qədər bütün mövcud Hesabları bloklaya bilər.
- Qeydiyyatdan keçmiş digər İstifadəçinin telefon nömrəsi və avtorizasiya kodu şəklində girişdən istifadə etməklə, Platforma Administrasiyasını şəxsiyyətinizlə bağlı çaşdırmaq qadağandır:
12. Platformada məlumat toplamaq və/və ya Platforma Administrasiyasının xüsusi icazəsi olmadan Platforma və onun funksionallığı ilə qarşılıqlı əlaqədə olmaq üçün avtomatlaşdırılmış skriptlərdən (proqramlar, botlar, taramaçılar) istifadə etməmək.
13. Platformadan istifadə zamanı istifadəçinin hərəkət və/və ya hərəkətsizliyindən platformanın işləkliyinə və/ və ya gecikməsinə zərər yetirəcək addımlar yol verilməzdir.

GERİ QAYTARMA ŞƏRTLƏRİ:

1. Kart Sahibinin (bundan sonra İstifadəçi) Xidmətdən imtinası: Xidmətdən imtina proseduru Azərbaycan Respublikasının qüvvədə olan qaydalarına uyğun olaraq Alıcının təşəbbüsü ilə baş verir.
2. İstifadəçidən İstifadəçinin kart məlumat bazasında və Azərbaycan Respublikasının mövcud qanunvericiliyinə uyğun olaraq Cari Hesaba ödənilmiş vəsaitin qaytarılması barədə sorğu aldıqdan sonra Müəssisə.
2.1. Öz məlumat bazasında Xidmətlər üçün ödənişin mövcudluğunu yoxlayır, həmçinin onun ləğv edilməsinin mümkünlüyünü təsdiq edir:
2.2. Ödəniş Əməliyyatının ləğvi mümkünlüyünün 2-ci bənddə yoxlanılması və təsdiqlənməsi müvəffəqiyyətlə həyata keçirildiyi halda, Istifadəçiyə Geri Ödəniş yalnız ödəniş olunan karta qeri qaytarılır
3. İstifadəçinin xidmətdən imtina etdiyi vaxt, xidmətin icrasının başlanmasıdan əvvəl olduğu halda, xidmətlərə görə alınan ödənişin tam məbləği, bank xərcləri çıxılmaqla geri qaytarılır.
4. İstifadəçinin xidmətdən imtina etdiyi vaxtda xidmət artıq tam və ya qismən göstərilibsə, o zaman xidmətlərin dəyəri müqaviləyə xitam verilənə qədər faktiki göstərilən xidmətlərin dəyəri və OMNITECH MMC-nin “Omni Account” xidmətlərin göstərilməsi ilə bağlı çəkdiyi digər xərclərin dəyəri çıxılmaqla geri qaytarılır.
5. İstifadəçi xidmətin istifadəsi üçün zəruri texniki təmınatın təşkilini öz üzərinə götürdüyü halda, məhz, İstifadəçinin öhdəliyində olan texniki nasazılıqlardan dolayı xidmətin alınması mümkün olmursa, bu halda vəsaitin qaytarılması təmin edilmir.