Omni Cashier Soft: İstifadə qaydası
İstifadəçilərin əlavə edilməsi
Növbənin açılması və bağlanması
Növbənin açılması və ya bağlanması ilə bağlı problemlər
Kataloq və kateqoriyaların yaradılması və redaktə olunması
Mədaxil / məxaric əməliyyatları
Ticarət əlavəsi
Şatış əməliyyatı
Əməliyyatın qaytarılması
Qəbzin ləğvi
X hesabatı və Z hesabatı
Anbar
Xəta siyahısı
Endirim
Bərpa